Sledenje

Kako naučiti psa pravilnega in doslednega sledenja

S tem vprašanem se ukvarja kar nekaj kinologov, ki so se pač odločili s svojim psom narediti kaj več. Večina ljudi s svojim psom odide v najbližje kinološko društvo z namenom, da naučijo psa nekaj osnovnih poslušnih vaj, ali, da zaradi vzrejnih zahtev opravijo višji izpit. Na enkrat ugotovijo,da je kinologija lahko tudi lep šport in se odločijo s tem delom nadaljevati in se vključiti v tekmovalne vrste. Tu pa nastanejo problemi, kajti zahteve tekmovalnih programov so precej višji kot samo izpitni. Poznam veliko inštruktorjev, ki s svojim znanjem zaostajajo za hitrim razvojem kinologije in s takim  delom izgubljajo s svojih vrst vodnike, ki pač niso zadovoljni s svojimi rezultati na prvih tekmah. Ker pa so rezultati sledenja ključnega pomena na tekmovanjih imajo vsi želje čim bolje naučiti psa dobrega sledenja.Zelo pomembno pa je naučiti psa že v osnovi pravilnega dela na sledi. Dobra osnova je pogoj za solidno nadgradnjo in končni uspeh pri kvaliteti.

Da bi bile naše želje uresničlive moramo poznati vsaj nekaj osnovnih zakonitosti, ki so pogoj  za dosego dobrih rezultatov.

To pa so:

kaj je športno sledenje psa,

sposobnosti psa,

kaj je sled,

vonjska slika,

priprava psa za sledenje,

oprema za sledenje,

pogoji sledenja,

polaganje sledi,

nakazovanje predmeta,

delo in vodenje psa na sledi.

ŠPORTNO SLEDENJE PSA  pomeni, da od psa zahtevamo točno določeno shemsko postavljeno sled izdelati s točno določenimi kriteriji ne oziraje se, če je to logično za psa, ali ne. Zato pravimo, da je tekmovalno sledenje del poslušnosti, ker s tem načinom dela pač enemogočamo psu, da bi s svojimi sposobnostmi lahko samoinciativno pokazal kaj zmore narava sama. Da pa bi vseeno dosegali dobre rezultate smo prisiljeni psa naučiti naših pravil iger, zato je tudi to čar kinologije.

SPOSOBNOSTI PSA v sledenju so resnično skoraj neizmerljiva saj včasih pri delu opazimo, da zmorejo nemogoče. Pes pač ima (od 150 do 300 milijonov vonjskih receptorjev, medtem ko jih ima človek samo približno 10 do 20 milijonov, tudi velik predel možganov je namenjenih za zaznamek in prepoznavanje vonjav ) takšne vonjske sposobnosti, da so mu te sledi, ki jih mi zahtevamo od njega mala malenkost, a vendar to le če razume, kaj hočemo od njega.

KAJ JE SLED veliko vodnikov ne razume, zato tudi ne zna razložiti psu kaj hoče od njega. Sled je vonjska pot, ki vodi psa v določeno smer in je skupek vonjav, ki jih pušča določena oseba pri svojem gibanju na terenu ( topla sled ali individualni vonj od oblačil in obutve, ki ostane na terenu le določen čas odvisno od vremenskih pogojev , ter hladna sled ali kemični razkroj na poškodbi tal).

VONJSKA SLIKA  je zelo pomembna zadeva, ki je nekateri zaradi načina šolanja ne upoštevajo dovolj in zaradi tega ne dosegajo željnih rezultatov. Če znamo naučiti psa sprejeti na samem začetku vonjsko sliko, ne bomo imeli problemov pri nadaljevanju, kajti ta mu je vodilo za celostno izdelavo sledi.

PRIPRAVA PSA ZA SLEDENJE mora biti skrbno načrtovana. Psa naučimo že pred sledenjem kaj pomeni povelje IŠČI, aktiviramo ves potencijalni nagon po plenu, ga navadimo na sledarsko opremo in ga pripravimo, da z zanimanjem čaka na nov dogodek.

OPREMA ZA SLEDENJE  psa mora vsebovati 3m, 5m in 10m sledni jermen, oprsnica – bočar ali ovratnica, štartni količek, igralni predmet in če je potrebno tudi hrano. Vodnik pa rabi primerna oblačila in obutev za ne glede vremenske prilike, ter torbico za shranjevanje kompletne opreme.

POGOJI SLEDENJA za mlade pse morajo biti ugodni  vremenski in terenski (nizka trava, sveže orane njive, vlažni tereni, srednje temperature, večja relativna vlaga in po možnosti brez veterje).Stopnjevanje zahtevnosti terena pač prilagodimo sposobnosti psa in vodnika.

POLAGANJE SLEDI se prične, ko smo izbrali pravilen teren za dosego trenutnih potreb pri učnem procesu. Poškodbe tal naj bodo dovolj vidne za naše oči, koraki ne smejo biti prekratki ali predolgi, dolžina sledi pa primerna potrebam učenja.

NAKAZOVANJE PREDMETA  psa ne učimo na sledi, ampak ločeno, šele takrat ko pes to obvlada preselimo na sled. Le pravilno naučen pes ne bo imel nikoli problemov na sledi s nakazovanjem predmetov, ker mu bo to tudi smisel iskanja.

DELO IN VODENJE PSA NA SLEDI  je ključnega pomena za doseganje dobrih rezultatov na vajah, kakor tudi na tekmovanjih. Če vodnik ni dovolj sproščen in zbran za delo na sledi naj ne poskuša delati, kajti storil bo več škode kot koristi. Le omirjen in pripravljen vodnik, z polno mero teoretičnega znanja, bo uspel pri delu na sledi. Z pisanjem sledarskega dnevnika pa dopolnimo načrtno pripravo sledarskih vaj.

NENADNA KRIZA PRI DELU NA SLEDI

Pes odklanja delo,

Pes ne nakazuje predmetov, ali jih slabo nakazuje,

Pes sledi z visokim nosom,

Pes preveč spreminja tempo dela.

Kaj je vzrok za odklonilno obnašanje psa pri vajah sledenja:

Za psa ni več to delo del igre njegovih sposobnosti, ampak preveč prisilnega obnašanja vodnika do psa.

Pes se začne izogibati nakazovanju predmeta, ali pa ga nakazuje napačno in površno (nepravilno učenje psa nakazovanja predmeta izven sledi).

Kaj je vzrok sledenja z visokim nosom ( teren –visoka trava, močan veter, ali nezainteresiranost do iskanja).

Spreminjanje tempa dela, je običajno (zaradi nepravilnega nagrajevanja, ali pa celo do poskušanja čim hitreje opraviti delo na sledi).

Če vodnik obvlada vsaj te osnove bo lahko pripravil psa za vse stopnje ispita, za doseganje višjih ciljev pa je potrebno še vedeti kaj več, posebno pa vedeti v vsakem trenutku,kaj psu ni jasno in kaj mu je še treba razložiti. Le skrbno vodenje treningov prinaša sigurne rezultate. Pri sledenju je osnova redno in kostantno delo (najmanj dvakrat tedensko).

Mirko Flere