Šolanje vodnika in psa

Kaj zajema šolanje vodnika?

 1. Kako postaneš lastnik mladega psa?
 2. Kaj vse moraš vedeti, ko postaneš lastnik psa?
 3. Katera vedenja so pomembna za pravilen odnos do psa?
 4. Kaj vse mora pripraviti novi lastnik pred nakupom psa?
 5. Katere so prve obveznosti, ko vodnik pripelje psa domov?
 6. Kako in v katerem času se vodnik vključuje v razvoj in šolanje psa?
 7. Vključevanje vodnika v sistem šolanja psa (po društvih ali klubih).
 8. Urnik šolanja.
 9. Priprava vodnika na krizna obdobja šolanja.
 10. Priprava vodnika za nadaljevalno šolanje.
 11. Priprava vodnika za tekmovalca.
 12. Priprava vodnika za bodočega inštruktorja (pridobitev pedagoških sposobnosti).

Kaj zajema šolanje psa?

 1. Priprava mladega psa za nadaljevalno šolanje (štiri mladostna obdobja).
 2. obdobje do 3 mes.
 3. obdobje od 3-6 mes. (vzgoja mladega psa in vodnika)
 4. obdobje 6-9 mes. (mala šola)
 5. obdobje 9-12 mes. (priprava psa za nadaljnje šolanje)
 6. Šolanje psa v nižjih stopnjah A, BH, C.
 7. Šolanje psa za potrebe reševalnih psov in agilityja
 8. Šolanje psa za višje izpite IPO I, II, III.
 9. Šolanje psa sledarja.

Kaj zajema šolanje tekmovalnega para?

 1. Kaj pomeni biti tekmovalec?
 2. Kakšne sposobnosti potrebuje tekmovalni par za uspešne rezultate.
 3. Tehnična priprava tekmovalnega para.
 4. Psihična priprava tekmovalnega para.
 5. Obveznosti tekmovalnega para do društva ali kluba.
 6. Kodeks obnašanja tekmovalca.

Na vsa ta vprašanja vam mi lahko odgovorimo le pridobite kontakt z nami.